Jåtunbakken – i samarbeid med Bate boligbyggelag

For å gi deg god forutsigbarhet og trygghet som boligkjøper, har vi inngått samarbeid med
Bate boligbyggelag. Det betyr at vi:

→ Vil komme raskt i gang med byggingen

Gjennom boligbyggelaget har vi inngått en forsikring som gjør at byggearbeidet kan starte tidligere. Vi må fortsatt selge en andel av boligene for å sette i gang, men ikke så mye som halvparten, som er vanlig i nye boligprosjekter i dag. Det gjør at du kan føle deg trygg på at boligen din vil bli innflytningsklar i rimelig tid.

→ Lager et godt bomiljø

Leilighetene i Jåtunbakken vil bli organisert som et borettslag. Det er en trygg og velprøvd boform, med flere fordeler. I et borettslag eier du bygningen du bor i sammen med naboene dine. Når du kjøper bolig, kjøper du en andel av borettslaget. Du blir andelseier, får enerett til din bolig, og rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. I borettslaget deler dere på et felles lån, samt på utgifter til vedlikehold, vaktmestertjenester, forsikring, tv, internett og andre goder. Mesteparten av boutgiftene dine er bakt inn i felleskostnadene – inkludert kommunale avgifter.

Siden borettslaget har felleslån, trenger du kun å finansiere innskuddet selv når du kjøper bolig i Jåtunbakken. Det er flere fordeler med felleslån. Siden lånerammen er større, får en ofte gunstigere betingelser på et felleslån enn personlige lån. I tillegg kan lånet utvides dersom borettslaget senere bestemmer seg for å gjøre en større investering. Det betyr at dere kan fordele kostnadene over tid.


Borettslagsloven setter noen begrensninger for utleie. Det gjør at borettslag ofte har en mer stabil beboermasse, som oftest består av boligeierne selv.

→ Åpner for nedbetaling

I Jåtunbakken kan du velge å betale ned hele eller deler av din fellesgjeldandel. Individuell nedbetaling, som vi kaller det, passer for deg med romslig økonomi som har mulighet til å innfri gjeld – eller deg som får bedre rente i din private bank.

Du finner mer informasjon om individuell nedbetaling på Bates nettsider.